Najlepší CBD olej (kvapky) – Účinky, dávkovanie, zákon, predaj na Slovensku

Konope je tradičná kultúrna bylina, ktorá obsahuje CBD, CBG a vyrába sa z nej najlepší širokospektrálny švajčiarsky CBD olej a kvapky, sa využíva už viac ako 5000 rokov. Donedávna, bola konope súčasťou každej rodiny na Slovensku.

Použitie nájde naďalej pri výrobe nielen kozmetiky, doplnkov stravy, oblečenia, obuvi, látok, krmív či pri stavebných materiáloch. Konope má nesporné využitie v ľudskej spoločnosti a jednou súčasťou rastlín konope je látka CBD – Cannabidiol.

CBD – Cannabidiol, patrí medzi kanabinoidy a má preukázateľné pozitívne účinky na myseľ a ľudské telo. V ľudskom tele sú tzv. kanabinoidné receptory, na ktoré má vplyv práve CBD olej – kvapky a zvyšujú ich efektivitu. Nezávislé zdroje prinášajú pohľad na pozitívne účinky CBD olejov a kvapiek pri epilepsii, ADHD, autizme, neurodegeneratívnych ochoreniach, roztrúsenej skleróze, chronických ochoreniach či zápaloch.

Čo je CBD olej, kvapky – ako sa vyrábajú?

Kanabidiol (Cannabidiol  alebo skrátene CBD) je prírodná zlúčenina získavaná z kvetu konope (Cannabis sativa), ktoré je tiež známe pod názvom marihuana. CBD je neškodná netoxická látka, ktorá nevyvoláva závislosť ani nepriaznivé stavy intoxikácie psychotropnými látkami.

CBD olej a kvapky sa vo svete využíva ako liek, nachádza sa v kozmetických prípravkoch a je súčasťou výživových doplnkov. Podľa rozsiahlych štúdií, látka CBD olej má liečivé účinky pri mnohých zdravotných ťažkostiach a je účinná na množstvo civilizačných chorôb.

Ako sa CBD olej – kvapky vyrába?

Spôsob výroby CBD olejov spočíva v spracovaní technického konope (Cannabis sativa) pomocou metódy CO2 extrakcie. Touto metódou dokážu výrobcovia zo surového konope vyextrahovať špecifické zlúčeniny a minimalizovať obsah THC, ťažkých kovov a iných látok.

Technika spočíva vo využití CO2 pri špecifickej teplote a tlaku, aby bola látka v tekutom skupenstve. CO2 je zmiešané so surovým konope, z ktorého sú následne pri rôznej teplote odizolované rôzne zložky.

Účinky a použitie CBD oleja, kvapiek

V ľudskom tele sú kanabinoidné receptory, na ktoré látka CBD v oleji a kvapkách priamo pôsobí. Receptory sú súčasťou endokanabinoidných receptorov (CB1 a CB2), ktoré dohromady vytvárajú celý endokanabinoidný systém.

Kanabinoidné receptory stimulujú uvoľňovanie neurotransmiterov na excitačných aj inhibičných dráhach a umožňujú doladenie fyziologických funkcií, ako sú napríklad chuť do jedla, vnímanie bolesti, nálada, pamäť, zápaly, metabolizmus, imunita a ďalšie.

Známe účinky CBD oleja a kvapiek

  • Zmierňuje priebeh Parkinsonovej choroby,
  • zmierňujú náhle a chronickej bolesti,
  • zmierňuje priebeh epilepsie,
  • protizápalové účinky,
  • účinné antiemetiká, stimulujú chuť do jedla,
  • zmierňuje priebeh rakoviny.

Hempmate – predaj CBD Švajčiarsko

 

 

 

 

 

Hempmate CBD

Zmierňovanie náhlej či chronickej bolesti

Kanabinoidy ovplyvňujú viaceré procesy šírenia bolesti. Modulujú supra spinálne (nadmiechové), spinálne (miechové) a špecifické oblasti mozgu, ktoré sú za vnímanie bolesti zodpovedné. CBD olej dokáže vplyvom na endokanabinoidný systém modulovať bolestivé a nocicepčné (bolesť lokalizujúce) informácie smerujúce do mozgu, ale aj inhibovať informácie, ktoré vychádza z mozgu. Zdroje udávajú analgetické a antinocicepčné účinky CBD pri náhlych či chronických bolestiach.

Pomoc pri Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba spočíva v zániku dôležitých jadier centrálneho nervového systému a zániku neurónov čiernej hmoty (substantia nigra v strednom mozgu). Zánik týchto štruktúr spôsobuje rôzne motorické a non-motorické prejavy, medzi ktorými je aj charakteristický tras. Kanabinoidy majú všeobecne schopnosť modulovať aktivitu endokanabinoidného systému, čím dokážu zmierniť tak motorické, tak i non-motorické prejavy Parkinsonovej choroby a zmierňuje, nelieči, jej priebeh.

Pomoc pri epilepsii

Epilepsia spočíva v opakujúcich sa záchvatoch mozgovej disfunkcie, ktoré sú podmienené nadmernými výbojmi mozgových neurónov. Najznámejším prejavom epilepsie je záchvat, pre ktorý sú charakteristické: strata vedomia, zmätenosť, kŕče. Ide o významné antikonvulzívum, ktoré má zároveň neuroprotektívne účinky.

Protizápalové účinky CBD oleja a kvapiek

Receptory CB2 sú exprimované hlavne na imunitných bunkách a majú svoju úlohu v imunomodulácii riadením uvoľňovania zápalových molekúl a regulácii imunitného systému. Mnohé chronické zápalové ochorenie spočívajú v narušení uvoľňovanie zápalových molekúl. CBD oleje dokážu modulovať zápalové siete molekúl. Klinické štúdie ukazujú že po užívaní CBD sa znižuje množstvo zápalových molekúl a zvyšuje množstvo protizápalových molekúl.

Antiemetické účinky CBD a chuť do jedla

Antiemetické účinky CBD olejov sú spôsobené predovšetkým pôsobením na receptory CB1 a sú veľmi účinné u chemoterapiou zapríčinené nevoľnosti a zvracanie. Taktiež bola klinicky preukázaná aj stimulácia chuti do jedla u onkologických pacientov či pacientov s anorexiou.

CBD olej a kvapky zmierňujú priebeh rakoviny

Mnohé štúdie ukazujú, že je CBD schopné tlmiť rast tumoru, jeho schopnosť tvoriť metastázy a taktiež schopnosť angiogenézy (tvorby nových ciev). V dnešnej dobe sú však antineoplastické účinky CBD len v štádiu in vitro (v skúmavke) a nie sú potvrdené klinickými štúdiami. Je potrebné zdôrazniť, že CBD olej a kvapky nie sú liek na rakovinu, len zmierňuje jej priebeh.

Aké sú účinky CBD oleja?

Obsah každého CBD oleja tvoria dve základné zložky: samotné CBD a nosný olej. CBD oleje sa užívajú orálne alebo sa dávajú pod jazyk a nechajú sa pôsobiť 60 sekúnd. Pri orálnom užívaní prechádza olej celým tráviacim systémom až do pečene, kde sú jeho látky vstrebané do krvného obehu. Kvapkaním CBD oleja pod jazyk sú kvapky nanesené na sliznicu pod jazykom a do krvného obehu sa dostane takmer okamžite.

CBD (kanabidiol)

Ide o organickú zlúčeninu, ktorá má vplyv na v tele prítomný endokanabinoidovej systém. Tento systém je zodpovedný za kontrolu, koordináciu alebo udržiavanie rovnováhy mnohých procesov prebiehajúcich v tele. V prípade chyby týchto procesov dochádza k už spomínaným poruchám (epilepsia, Parkinsonova choroba, …). Kanabinoidy, medzi ktoré patrí aj CBD, dokážu ovplyvňovať tieto procesy a dostávajú telo do lepšieho stavu.

Olivový olej – obsahuje antioxidanty, vitamíny (A, D, E, K), znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, znižuje hladinu LDL cholesterolu, podporuje trávenie, prospieva pleti a vlasom.

Konopný olej – obsahuje veľké množstvo esenciálnych mastných kyselín.

Hempmate – predaj CBD Švajčiarsko

 

 

 

 

 

Hempmate CBD

Dávkovanie CBD oleja a kvapiek a riziká

CBD olej – dávkovanie je veľmi personalizované a súvisí s účelom užívania a koncentráciou CBD oleja, ktorý na trhu dostaneme v koncentráciách 5%, 10%, 15%, 20%, nezriedka až 30 % a štandardným objemom 10 ml. Hodnoty užívania CBD oleja a kvapiek, ktoré uvádzame, sú len orientačné, pretože každý človek môže reagovať na tieto množstvá individuálne.

Posilnenie zdravia – 2 až 15 mg CBD denne

Chronické bolesti – 2,5 až 20 mg CBD denne

Epilepsia – 200 až 300 mg CBD denne

Parkinsonova choroba – 10 mg na 1 kg hmotnosti počas 6 týždňov

Ak ste CBD olej ešte nikdy neužívali, je na mieste začať najnižšou možnou dávkou. Akékoľvek užívanie týchto prípravkov najprv konzultujte so svojím lekárom! Podľa dostupných zdrojov nevykazuje užívanie CBD olejov a kanabidiolu žiadne známky rizika vzniku závislosti.

CBD olej – kvapky a cena

Na trhu sa predávajú najčastejšie kvapky CBD (olej) s objemom 10 ml. Koncentrácia týchto prípravkov je veľmi variabilná a pohybuje sa od 5% do 20%, nezriedka až 30% koncentrácie CBD. S vyššou koncentráciou narastá aj cena CBD oleja a kvapiek. Pri výbere CBD oleja je potrebné zvážiť použitie a koncentráciu CBD. Pri posilnení zdravia budú určite stačiť kvapky s koncentráciu 5 alebo 10 % CBD.

Legalizácia – zákon a legislatíva o CBD na Slovensku

Látka CBD je aktuálne zakázaná. Kannabidiol (CBD) je v zmysle platnej a účinnej legislatívy (Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) zaradený od roku 2011 medzi psychotropné látky. Aktuálne prebieha legislatívny proces, ktorým Vláda SR nastolila legalizáciu CBD a upravený zákon je aktuálne v druhom čítaní. (28.2.2021)

Na Slovensku bol zastavený výskum CBD s využitím na liečebné účely. Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) preukázala, že CBD nevykazuje žiadne účinky spojené so psychotropnými účinkami alebo závislosťou. Navyše, štúdie výskumu CBD látky v zahraničí ukazujú, že CBD má blahodarné a liečivé účinky na ľudský organizmus psychiku.

Kanabidiol nie je vedený ako psychotropná látka ani v dohovoroch OSN, ktorým je Slovenská republika viazaná. Po prijatí novely zákona bude možné legálne dovážať prípravky s obsahom CBD zo zahraničia, pričom dovozcom nebude hroziť žiadne riziko obvinenia z páchania trestného činu.

Posledná krajina v EÚ – Slovensko povolí CBD olej a kvapky od 1. mája 2021

Po schválení zákona v parlamente a po účinnosti zákona od 1. mája 2021, budú môcť produkty s látkou CBD na Slovensku predpisovať lekári, budú sa dať kúpiť kozmetické prípravky a budú sa dať kúpiť potraviny a výživové doplnky s obsahom CBD, o čom rozhoduje Európska únia, ktorá reguluje predaj, výrobu a distribúciu CBD oleja a kvapiek aj na Slovensku.

Aby sa mohli predávať výživové doplnky, teda CBD olej, CBD kvapky, CBD dražé, musí Európska únia schváliť a zaradiť kanabidiol do zoznamu Novel Food so statusom povolenej látky a CBD sa bude môcť predávať ako výživový doplnok v rámci Slovenska, aj v rámci EÚ. V prípade, že Slovensko by tento stav neschválilo, platí povolenie CBD predaja výživových doplnkov, ktoré povolí EÚ.

PODPORTE NÁS, PROSÍM!

 

Subscribe
Upozornenie

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments