Kurzy a prednášky o zákonoch a pravidlách

Zákon o službách zamestnanosti má niekoľko paragrafov, kde sa venuje chráneným dielňam a zamestnávaniu invalidných dôchodcov a ZŤP – zdravotne ťažko postihnutých občanov. Invalidní dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí majú však aj právo na príspevky, výhody a zľavy. 

Zákon o službách zamestnanosti – kurzy a prednášky

Pripravili sme pre vás možnosť objednania si kurzov a prednášok z prostredia chránených dielní a zamestnávania zdravotne ťažko postihnutých občanov, znevýhodnených a invalidných dôchodcov.

V kurze preberieme časť zákona, ktorá je pre vás dôležitá a zaujíma vás.

Poskytujeme individuálne konzultácie cez telefón, individuálne alebo skupinové prednášky. Stačí si objednať náš Cenník.

Zákon o sociálnom poistení – kurzy a prednášky

Zákon o sociálnom poistení je v réžii Sociálnej poisťovne pri priznávaní invalidných dôchodkov a určenia percentuálnej miery zdravotného postihnutia na účely priznania invalidného dôchodku.

V kurze sa budeme venovať vašim problémom a otázkam z danej oblasti.

Poskytujeme individuálne konzultácie cez telefón, individuálne alebo skupinové prednášky. Stačí si objednať náš Cenník.

Zákon o sociálnej pomoci – kurzy a prednášky

Zákon o sociálnej pomoci a Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia priamo spolu súvisia. Oba sú prepojené s preukazom ZŤP / ŤZP občana a o možnostiach príspevkov z Úradu práce. sociálnych vecí a rodiny.

V prednáške sa budeme venovať všetkým úskaliam, ktoré vás môžu postretnúť s vybavovaním preukazu ZŤP / ŤZP a následným uplatňovaním výhod, zliav a príspevkov.

Poskytujeme individuálne konzultácie cez telefón, individuálne alebo skupinové prednášky. Stačí si objednať náš Cenník.

 

Comments are closed.